U bevindt zich hier: Startpagina

De televisie was in de jaren 60 in opmars. De buitenwereld kwam de huiskamer binnen. Dit aanbod werd afgestemd op de normen en waarden van de aanbieder.

Hedendaags beschikken we over Internet waarbij we zelf bepalen wat we zien. Voornamelijk omdat het aanbod oneindig lijkt. Willen we echter op elk moment van de dag tijdens onze verkenningstocht over het Wereld Wijde Web geconfronteerd worden met gegevens die wijzelf, uw kinderen of uw werkgever liever niet zien.

Die(onverwachte) confrontatie is niet uit te sluiten. Niet met spyware, firewall, virusscanners en andere drempelverhogende hard- en software. Ook bij Internet en computergedrag is het menselijke gedrag leidend. Maar om u, uw naasten tegen dit alles en werkgever en werknemer enigszins (rechtspositioneel) te behoeden biedt internetcode u:Een gedragsoriënterende- integriteitcode voor werknemers die toegang verkrijgen op het Internet bij de werkgever en gebruik mogen maken van E-mail en chatprogramma's.
De code is altijd terug te vinden onder een duidelijke herkenbare vindnaam "internetcode.nl" met een gedragsoriënterende code die aansluit bij de actualiteit en uw bedrijfsvoering. Het is niet noodzakelijk om een interne gedragscode op te stellen indien u kunt volstaan met preventief advies richting uw werknemers.
De mogelijkheid om advies in te winnen voor een regeling binnen uw bedrijf en het betrekken van de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad.Internetcode: Integriteit volgens van Dale o.a.: onschendbaar, onkreukbaar, rechtschapen. Internetcode is niet gebonden aan enige staatskundige partij, kerkelijke richting of belangengemeenschap.
Achtergrond